75.000 kroner til kultursti i Urheia

Stian Lund (V) fremmet forslag om å bevilge 75.000 kroner av kommunens driftsoverskudd for 2012 til Søndeled og Risør historielags planer om å etablere en kultursti i Urheia. Det var formannskapet enige i, og det er ventet at bystyret stiller seg bak formannskapets enstemmige vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Venstre har lenge jobbet for å oppgradere Urheia og venter nå på at det utplasseres utendørs treningsapparater.

Venstre har lenge jobbet for å oppgradere Urheia og venter nå på at det utplasseres utendørs treningsapparater.
Foto: Jan Einar Henriksen

Brygger og treningsapparat
I tillegg fikk Stian Lund (V) formannskapet med seg i forslagene om å bevilge 60.00 kroner til opprusting av bryggene på Limpon i Sørfjorden (til utstyr og arbeidet utføres av frivillige på dugnad) og 120.000 kroner til etablering av utendørs treningsapparat i Urheia.

Stian ønsket også å avsette 400.000 kroner til et forprosjekt for en universell kyststi fra Flisvika til Randvik, og foreslo at Miljø og Teknisk komité fikk fullmakt til å oppnevne komite med frivillige, politikere og fagpersoner. Det ville ikke flertallet og AP, Rødt, Krf og Sp stemte imot Stians forslag som dermed falt mot de to stemmene fra Høyre og Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**