Revidert budsjett for 2013

Byrådet la i dag frem forslag til revidert budsjett for 2013. Totalt fremmes
det forslag om disponering av 357 millioner kroner innenfor driftsbudsjettet. – Gjennom tydelige prioriteringer og ansvarlig styring sikrer vi at byen er godt rustet til å møte befolkningsveksten vi opplever, sier byråd Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I revidert budsjett for 2013 er investeringsbudsjettet kraftig styrket som følge av salg av Oslo kino til en god pris. Dette vil sette kommunen i stand til å gå videre med de store investeringene til kulturbygg som er vedtatt i bystyret, samt andre prosjekter som fremdeles er under planlegging. Midlene gjør det mulig å redusere kommunens låneopptak betydelig.

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

På driftsbudsjettet er det i hovedsak gjort justeringer som følge av endrede forutsetninger etter bystyrets budsjettvedtak i desember i fjor. De viktigste tallene er som følger:

•50 mill. til innkjøp av el-biler i kommunens virksomheter
•20 mill. til å kompensere Bymiljøetaten for ekstraoppgaver
•15 mill. til å avvikle to-sengsrom i Oslos sykehjem
•5 mill. i omstillingstilskudd til Oslo Nye teater
•5 mill. til styrket renhold i byen
•I tillegg overføres 90 mill. fra driftsbudsjettet til investeringer, og 120 mill. til Oslo kommunes pensjonsfond.

Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen trekker frem satsningen på el-biler som den viktigste enkeltelementet i revidert budsjett.

— Målet er å gjøre hele bilparken til Oslo kommune utslippsfri i løpet av noen år. Dette er viktig for å sikre renere luft lokalt, og for å opprettholde vår posisjon internasjonalt som elbilhovedstaden, sier Elvestuen.

Bystyret vedtok i 2010 at det som hovedregel skal anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper når Oslo kommune skifter ut sin bilpark. Det betyr at kommunen vil ta i bruk tusen elbiler i løpet av få år. Elbilene vil bli brukt blant annet av hjemmetjenesten ute i Oslos bydeler. Totalt ruller over 10.000 elbiler på norske veier, halvparten av dem i Oslo og Akershus.

Elvestuen mener dessuten at byrådet i sine øvrige prioriteringer har lagt vekt på tiltak som kommer byens befolkning til gode.

– Avvikling av dobbeltrom på sykehjem, økt renhold av det offentlige rom og en styrket kommuneøkonomi er alle tiltak som vil sette Oslo i stand til å møte befolkningsveksten på en god og bærekraftig måte. Dette er tiltak som byens innbyggere vil ha glede av både på kort og lang sikt, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**