Byrådet lager ny sykkelstrategi

Oslo kommune starter nå arbeidet med en ny sykkelstrategi for perioden 2015-2025. — Strategien skal gjøre det enkelt og trygt å velge sykkel som fremkomstmiddel i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo kommune har i dag utlyst en anbudskonkurranse som omfatter kartlegging av sykling i Oslo, utforming av fornyet plan for bygging av sykkelveier og utredning av andre tiltak som kan stimulere til mer sykling. Målet med arbeidet er å oppnå en betydelig økt sykkelandel.

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

— Sykkelen skal være et fremkomstmiddel for alle og en naturlig del av trafikkbildet. Målet er å få den samme positive utviklingen for sykkel som vi har sett innen kollektivtrafikken de siste ti årene. For å komme dit må vi ta i bruk virkemidler som har den kraften vi trenger for å lykkes, sier Ola Elvestuen.

Oslo venter betydelig befolkningsvekst de kommende årene. Målet er at transportveksten dette medfører skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Så langt er resultatene gode. I 2012 lå bilbruken i Oslo på 2007-nivå, til tross for kraftig befolkningsvekst i perioden.

Gammel sykkel med sjarm

Foto: Sesselja Bigseth

— Å sykle er miljøvennlig, sunt, kostnadseffektivt og lite arealkrevende. Vi skal lykkes med sykkelsatsingen slik at Oslo kan vokse videre med ren byluft, lave klimagassutslipp og god fremkommelighet for trafikantene, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**