Uttalelse: OsloOL 2022

Et bredt flertall i Oslo bystyre har vedtatt å utarbeide en søknad om å få OL og Paralympics til Oslo i 2022. Det må bli et grønt arrangement basert på miljøvennlige løsninger, kollektivtrafikk og god byutvikling, vedtok Oslo Venstres hovedstyre i en enstemmig uttalelse 25. mai 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Konseptet " Games in the City " viser at Oslo kan arrangere et godt, kompakt og miljøvennlig OL/PL. Konseptet bruker eksisterende infrastruktur for idrettsanlegg, transport og innkvartering i stor grad. Dermed er kostnadene til nye investeringer relativt lave.

Oslo Venstre er glad for at konseptet hovedsakelig har valgt Oslo Øst som beliggenhet for nye idrettsanlegg, innkvartering og mediesenter. Ved å legge nye anlegg og minst ett byutviklingsprosjekt med godt potensial til Oslo Øst sørger man for at OL/PL forsterker og akselererer byutviklingen i et viktig område.

Konsept for deltakerlandsby på Økern

Foto: Snøhetta/Cowi/MIR

Nye OL-anlegg må planlegges og gjennomføres med sikte på en fleksibel etterbruk med høy utnyttelse. Etter et eventuelt OL/PL vil vi få flere nye isanlegg som det er stort behov for. Det kommer en innendørs skøytebane på Valle Hovin og ishockey vil få både ny storstue på Jordal og to nye treningshaller. OL/PL i seg selv vil likevel ikke bety et tilstrekkelig løft for breddeidretten i byen. Breddeidrettsanlegg må derfor utbygges også ut over eventuelle OL-anlegg.

OL-konseptet er per i dag uferdig på endel viktige områder:
– Skiskytterarena på naturperlen Hestejordene eller tilliggende områder ved Linderud er en feilvurdering. Lillomarka Arena og Huken er en bedre løsning med mindre konfliktnivå som kan endre et gigantisk hull i marka til et attraktivt område for idrett og rekreasjon.
– Ishallen på Stubberudfeltet har dårligere kollektivtilgjengelighet enn man skulle ønske med tanke på etterbruk. Man bør vurdere om det finnes bedre alternativ i Oslo Øst. Aktuelle steder kan f.eks være Kjelsrud (med deltagerlandsby og mediesenter), Nedre Rommen eller Indre by.
– Etterbruk av mediesenteret på 100.000 kvm må konkretiseres og prosjekteres tidlig for å sikre god byutviklingseffekt og akseptable arrangementskostnader. F.eks vil politihøgskolen passe godt på Kjelsrud. NRK som etterbruk av mediesenteret bør også vurderes. Det er årtier siden staten plasserte en viktig institusjon i Oslo Øst, og viktig statlig etterbruk av mediesenteret vil gi en ypperlig anledning til å rette på dette.

Et godt samarbeid og en god byrdefordeling mellom idretten, staten og kommunen er en forutsetning for at Oslo skal påta seg et slikt arrangement. Kravene til OL-arenaene medfører svært kostbare anlegg i forhold til etterbruken, og dette må gjenspeiles i det økonomiske spleiselaget. Videre gjør OL det mer aktuelt å forsere
allerede nødvendige kollektivtiltak som nye T-banelinjer til Fornebu og Ahus, samt InterCity jernbanestrekningene til Lillehammer, Halden og Skien, i et samarbeid med staten.

Konsept for deltakerlandsby på Kjelsrud

Foto: Snøhetta/Cowi/MIR

Oslo Venstre mener at Oslo må komme styrket ut av et OL-arrangement, og vil legge tung og avgjørende vekt på resultatet av høstens folkeavstemming. Vi forutsetter videre at OL 2022:

•Gir byutviklingsprosjekter og anleggslokalisering med stor transformasjonskraft i Oslo Øst.
•Ikke belaster Oslo med gjennomføringskostnader for OL/Paralympics.
•Vektlegger anlegg som gir etterbruk for breddeidrett, og bidrar til universell tilgjengelighet og gode miljøløsninger.
•Blir et spleiselag mellom staten, idretten og Oslo kommune hvor Oslo får en gunstig investeringskostnad for etterbruk av nye idrettsanlegg og ny infrastruktur.
•Unngår anleggsplasseringer som skader verdifullt rekreasjons- og naturmiljø.
•Ikke går på bekostning av kommunal satsing på nye breddeidrettsanlegg .
•Ikke går på bekostning av normal drift og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg.
•Sørger for universell utforming av større deler av byen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**