Mandagsmøte 26. mai

Velkommen til nytt mandagsmøte. Møtet starter med møte i styret og valgkamputvalget. Her står på ny behandling av valgkampplanen og planlegging av valgkampen på agendaen. Deretter blir det ordinært gruppemøte med saker til ukens møter i formannskapet og oppvekststyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til oppvekststyret:
– Organisatorisk plassering av tjenester for barn og unge
– Oversendelsesforslag om nettmobbing
– Årsrapport 2012 og 1. tertialrapport

Saker til formannskapet:
– Evaluering med plassering av sanitærbrakke for bostedsløse
– Høring: NOU 2013: 4, Kulturutredningen 2014 (nasjonal kulturstrategi)
– Møte og talerett i hovedutvalgene: Forespørsel fra Rådet for funksjonshemmede
– Høring: Rett til brukerstyrt personlig assistanse (ved «varig og stort behov» for praktisk bistand)

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen i Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**