Henting av grovavfall

Venstres forslag om hjemmehenting av grovavfall er tatt med i Avfall Sørs avfallsplan. Det betyr at alle husholdninger kan bestille henting av for eksempel gamle vaskemaskiner og annet storavfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


“Ikke alle har bil og anledning til å levere storavfall til gjenvinningstasjonene. Dette er et tilbud som gjør det enklere for alle uten bil å kvitte seg med grovavfall på en miljøriktig og effektiv måte” sier Cecilie Nissen som fremmet forslaget for Venstre.

Cecilie Nissen portrett

Foto: WestFoto/Henning Vik

Avfall Sør har også satt opp et økt fokus på reduksjon av avfallsmenged i sin plan. Hver person i Kristiansand leverer over 500 kg søppel i året, dvs at en familie på 4 leverer over 2 tonn søppel. Reduksjon av mengden søppel er en sak som Venstre er opptatt av og som vi vil følge videre.

I avfallsplanen foreslås også utvidelser i åpningstider på gjenvinningsstasjonene i Støleheia, Sørlandsparken og Mjåvann, noe Venstre synes er meget positivt.

Hele forlsaget til avfallsplan kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**