Utvalg for kultur og oppvekst

Gro Erstein Pedersen stilte spørsmål ved sist UKO møte, under eventuelt. Dette er nå en sak som taes opp igjen på møte 29.5.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Gro

Foto: Jens Tore Steenslid

LÆRERNE SOM FORANDRA LIVET MITT.

I 9 Klasse var jeg på vei til å måtte droppe ut av skolen og hadde ikke motivasjon i det hele tatt.
Da kom en lærer fra en skole I Kongsberg som heter Villa Ro inn i klasserommet og fortalte om den alternative skolen.

Jeg begynte på den skole i 10,klasse å da begynte en ny hverdag for meg. Jeg vet ikke hvordan de fikk det til, dem fikk en ny motivasjon og gnist i meg, som fikk meg til å tenke ( Dette får jeg til jeg kommer meg igjennom dette uten problemer.)

Rita og Knut Ole er kanskje Norges beste lærere i mine øyne, dem har tro på alle elevene dem har. og har laget et opplegg for hver enkelt elev.

Hadde det ikke vært for Rita og Knut Ole så hadde jeg ikke gått på VG2 nå. Dem ga meg troen jeg trengte.

Fra å ha kommet for sent i 9 ene og hvert mobbeoffer til å ha en dag borte i 10-ende klasse og ikke bli mobba lengre og fikk mange gode venner.,

Tusen hjertelig takk
Rita og Knut Ole dere er de aller beste. Evig glad i dere..

Gutt 17 år

PS Dette brevet har nå vært publisert i LP, med bilde av gutten og de to nevnte lærere.

Spørsmål til Oppvekstsjefen.

1. Hvordan straff får mobbere i grunnskolen idag, når det blir oppdaget.

Er straffen bare en melding hjem til foresatte og samtale hos rådgiver,
bør vi i UKO se på om denne straffen endres f.eks slik at det blir utvisning,
nedsatt oppførsel på Vitnemålet eventuelt Politianmeldes….

Kongsberg 24.04.2013

Gro Erstein Pedersen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**