Oslo inn i Transparency International

Byrådet har meldt Oslo kommune inn i Trandsparency International.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Bjøro

Terje Bjøro

I Oslo bystyre 15/5 gav jeg byrådet ros for å ha meldt Oslo kommune inn i Transparency International. Bekjempelse av korrupsjon bør være et viktig satsningsområde for alle landets kommuner, ikke minst i landets hovedstad. Ofte tenker vi at Norge er et så gjennomsiktig land at det ikke er behov for spesiell innsats på dette feltet. Imidlertid må vi tenke på at vi har en stadig mer globalisert økomi. I en situasjon hvor man i kommunen gjør store anskaffelser og investeringer regelmessig, er det særdeles viktig at man har en høy bevissthet om at alt skal gå riktig for seg, og at beslutninger skal være efterprøvbare. Etikk og ryddighet skal være implementert i alle transaksjoner og handlinger.

Terje Bjøro
Venstre-politiker i Oslo bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**