-På tide med vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn

Røyken Venstre er glad for at kommunestyret i kveld sa ja til å opprette en vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn. -Dette kommer i seneste laget, men vi er likevel glad for at vi nå har fått gjennomslag for en kommunal ordning, kommenterer Venstres kommunestyrerepresentant og stortingskandidat Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Tove Hofstad

Undersøkelser har vist at omsorgssvikt og overgrep har skjedd i barnehjem og skolehjem i tidsperioden 1945-1980. En rekke kommuner har derfor valgt å innføre egne oppreisingsordninger for dem som har blitt rammet. Normalt er saker av denne karakter foreldet, men utbetalinger vil skje som følge av at kommunen mener å ha et moralsk ansvar overfor dem som har opplevd overgrep.

Røyken Venstre har vært pådriver for at også Røyken kommune burde innføre en slik ordning.
-Vårt samfunn skal måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste, og da må vi ta oss råd til å gi oppreising til personer som i mange tilfeller i hele sitt liv har slitt med trauma fra barndommen, sier Rebekka Borsch.

Allerede i 2004 konkluderte et nasjonalt utvalg med at det hadde funnet sted omsorgssvikt og overgrep av til dels alvorlig karakter i barnehjem og spesialskoler for barn med tilpasningsvansker.
-Nå skal også vår kommune ta sin del av det kollektive ansvaret for denne triste delen av norsk historie. Så gjenstår det å se om, og i så fall hvor mye, oppreisingsordningen vil bli brukt, men dette er underordnet. Kostnader er ikke det sentrale her. Det viktigste er at vi har gitt mulige ofre for overgrep en sjanse til å få oppreising, mener Borsch.
– Med denne ordningen ønsker Røyken å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til personer som har vært utsatt for overgrep. Jeg er glad for at vi har tatt denne beslutningen, avslutter Rebekka Borsch.

Les mer om saken hos Røyken kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**