Skien Venstre på besøk til det optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen

Venstre er invitert til å besøke Bjorstaddalen avfallsanlegg Tirsdag 4/6. Det vil bli en omvisning på anlegget med Espen Loraas for blant annet å se på det optiske sorteringsanlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Rig1

Dette vil være en fin anledning til å lære litt om hvordan avfallshåndteringen fungerer i dag og hvilke muligheter og utfordringer vi står ovenfor når det kommer til gjenvinning av ulik type avfall.
Her er alle Venstre og Unge Venstremedlemmer velkomne til å delta, også fra andre lokallag.

Omvisningen på anlegget vil starte 17:00, så det vil bli felleskjøring fra Skien rådhus klokken 16:30 for de som måtte ønske dette.
For de av dere som vil kjøre ut til anlegget på egen hånd er adressen Kilebygdvn 104, Skien

Link: Renovasjon i Grenland

For spørsmål ta kontakt med Kenneth Berg på
Mail: [email protected]
Tlf: 92050359

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**