Blågrønn kulturpolitikk i praksis

Onsdag la Venstre-byråd Jonas Stein frem byrådets kulturpolitiske regnskap. Venstre har i snart to år sittet i posisjon med Høyre og FrP, og vi har satt vårt liberale merke på kulturpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det var en fornøyd Jonas Stein som i dag la fram byrådets kulturpolitiske regnskap. Som byråd har han prioritert mangfold, fri kultur og samarbeid med private og næringslivet, og byrådspartiene er skjønt enige om at en borgerlig kulturpolitikk er når politikerne tilrettelegger for infrastruktur og samarbeid med aktørene, uten å blande seg for mye inn i innhold og drift. Venstresiden skremte med at kulturen i Tromsø kom til å ramle sammen om de borgerlige kom til makten, dette viste seg å være grunnløse bekymringer. Det er kommet i gang en rekke spennede kulturprosjekter siden høsten 2011, fra festivaler til nybygg. Byrådet er spesielt stolte over å ha sørget for å fullfinansiere Brannstasjonen, som skal bli et nytt og større ungdomshus, med rom for kultur og helsesøstertjeneste for byens ungdom.

Et levende kulturliv var en fanesak for Venstre da vi gikk til valg, sjekk listen over høydepunktene i byrådets kulturpolitikk til nå og avgjør selv om vi har lyktes i første halvdel av perioden!

Her er oppsummeringen etter to år med borgerlig kulturpolitikk:

1. Økte tilskudd til fri kunst og kulturliv — Gjort mulig gjennom noe økte tilskudd, redusert byråkrati/administrasjon og omprioriteringer innenfor søknadsbaserte tilskudd:
– Diverse kunstformål økt med 154% fra 195 000,- til 495 000,-
– Større kunstformidlingstiltak økt med 52% fra 270 000,- til 410 000,-
– Frie sceniske grupper økt med 30% fra 92 000,- til 120 000,-

2. Egne midler for kultur- og idrettsbygg — For første gang er det satt av 20,5 millioner i den neste 4-årsperioden til opprustning av kultur- og idrettsbygg. Vil gjøre det mulig å forbedre viktig kulturinstitusjoner som Kulturhuset, Verdensteatret, Tromsø kunstmuseum og Biblioteket

3. Fullfinansiering av Stasjon1 — Den gamle brannstasjonen — Byggingen av det viktigste kommunale kulturbygget i Tromsø på 30 år. Manglet 17 millioner av totalt 86 millioner da byrådet tok over. Unikt samarbeid mellom lokale myndigheter og privat næringsliv.

4. Økte tilskudd til frie institusjoner og festivaler — For første gang på mange år får de frie institusjonene, museumene og festivaler økt sine tilskudd. Da disse ikke har blitt indeksjustert over mange år er det utviklet en skjevhet mellom de offentlige institusjonene og de frie institusjonene. Eks. Nordlysfestivalen, Perspektivet Museum, Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) og Buktafestivalen.

5. Etablering av driftstilskudd for private kulturskoler — Før har det kun vært gitt tilskudd til offentlige kulturskoler. Fra høsten 2013 får private kulturskoler for første gang mulighet til å få offentlig driftstilskudd. Bidrar til flere kulturskoleplasser og økt mangfold.

6. Utvikling av nye kulturtilbud — Bidradd med starttilskudd til nye festivaler som Barnefilmfestival (Verdens Beste) og SMAK matfestival. En berikelse både for kulturlivet og for næringslivet.

7. Økte tilskudd HT og NOSO — Tromsø kommune har lojalt fulgt opp de statlige bevilgningene til HT og NOSO og økt det kommunale tilskuddet med 1,46 millioner kr fra 2011.

8. Historisk samarbeidsavtale med Sametinget — Vedtatt av kommunestyret 19.juni 2013. Vil gi store muligheter for å utvikle samisk kultur og språk både lokalt og nasjonalt.

Et sterkt Venstre i en ny, borgerlig regjering vil sikre mangfold og frihet i kulturlivet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**