Innflytting fra utlandet skapte positiv vekst første halvår

6.855 er det nye folketallet i Risør kommune pr 1.7.2013. Det gir en netto vekst på 7 innbyggere i forhold til folketallet fra 1.1.2013 som iflg. Statistisk sentralbyrå var 6.848. Oppdelt viser statistikken at det ble født 35 og registrert 36 døde første halvår 2013 og gir Risør en befolkningsvekst på -1. Tar en med inn- og utflytting (til/fra utlandet i parantes) viser det at 134 (34) flyttet til Risør, mens 126 (6) flyttet fra Risør og det gir en netto tilflytting med 8 og fører til at Risør første halvår får en befolkningsvekst på 7 personer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Bill merk: Ønsker flere innbyggere og arbeidsplasser

Bill merk: Ønsker flere innbyggere og arbeidsplasser
Foto: Lars Ole Røed

Nok en gang er det med andre ord innflytting fra utlandet som bidrar sterkt i positiv retning på befolkningstallet i Risør.

Gledelig
Ser en på tallene for 2.kvartal for seg viser statistikken at det 1.4.2013 var 6831 innbyggere. Med 17 fødte mot 15 døde og det gir en positiv befolkningsvekst med 2 og det er en statistikk vi virkelig håper vil forsterke seg positivt i årene fremover. I samme periode var netto innflytting 22 og det er også en statistikk vi også håper vil vare fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**