Hurtigbåtkuttet Lysnes-Tromsø

Venstres gruppeleder mener fylkesrådets kutt rammer for hardt i desentrale strøk der folk trenger tilbudet mest og der fylkeskommunen sparer minst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hurtigbåtruta Lysnes-Tromsø

av Roar Sollied, gruppeleder Venstre på Fylkestinget

Det er nedstemmende å se at man skal spare småpenger på å kutte i ruta Tromsø-Lysnes-Tennskjær. Samtidig har man ikke koordinert busser slik at det går an å komme seg fra Nord-Senja til hurtigbåt fra Finnsnes, og når Brensholmenforbindelsen stopper i høst er det heller ikke bilalternativ over Kvaløya til Tromsø.

Både pendlere, næringsliv, studenter og pasienter har behov for denne ruta. Den siste kategorien er det verst for siden mange eldre ikke kjører selv og får problemer med å tilpasse sykehustime, eller i beste fall bare kan bruke båten en vei.

På syttitallet fikk jeg som student oppleve overgangen fra lokalbåten til hurtigbåten da jeg som senjaværing studerte i Tromsø: Fra 2,5 t til ca 1 time, og en god komfort på stødige, nye båter. For en nyvinning! Det vil være et stort tilbakesteg for folket og for næringslivet utenfor sentrum å miste dette båttilbudet, for det er det man i realiteten gjør. I neste omgang kan man miste alle anløp hvis man legger nedgang i antall passasjerer til grunn. Sånn kan man skape virkeligheten. Man kan i denne sammenheng også spørre om reduksjonen er i tråd med leverandøravtalen i denne 10årsperioden.

Vi kan lese at flere underbudsjetteringer krever reduksjoner i rutetilbud i fylket. Og noe skyldes en for raus rabatt på Tromskortet. Kollektivtrafikken skal ikke koste mye for brukerne, for da fremmer vi mer biltrafikk. Men om noen i denne situasjonen spør brukerne, vil man nok heller foretrekke mindre rabatt enn å miste et tilbud som koster brukerne mye, mye mer både av tid og penger.

Nedskjæringene i kollektivtilbudet rammer både innbyggerne, næringslivet og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**