Vi fullførte Drammensfjorden Rundt 2013 med stil

Værgudene skremte mange fra å sykle årets Drammensfjorden rundt, men tre medlemmer fra Venstre trosset været og syklet alle de 56 kilometerne rundt fjorden. Vi forteller også hvordan vi ønsker å prioritere syklistene de fire neste årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I år arrangeres Drammensfjorden, som er et trim- og familieritt for alle aldersklasser, for 48. gang. På sykkelturen fra Drammen til Verket i Hurum, bød værgudene på både motvind og regnskurer. Til tross for været møtte vi mange blide voksne og barn.

Herulf Johansen og Tove Hofstad, stand på Drammensfjorden rundt

Herulf Johansen og Tove Hofstad, stand på Drammensfjorden rundt
Foto: Tore Hogstad

På fergeleie på Verket, ble vi møtt av Tove og Tore i Venstre-campingvogna. De kunne by slitne syklister på kaffe, druer og popcorn. Alle som hadde lyst på en politikkprat før ferga over Svelvikstrømmen, fikk muligheten her.

– Det er hyggelig at så mange har lyst til å snakke med oss, og er nysgjerrig på å vite hva Venstre står for. At flere sykler og går, styrker både folkehelsen og miljøet. Derfor syntes Venstre det er viktig å legge til rette for at flere kan sykle. Dette kunne Tove fortelle oss fra campingvogna.

 Lars Andre Landås

Lars Andre Landås

På veien hjem fra Svelvik til Drammen, viste værgudene helt nye toner. Nå tittet sola frem, og vinden dyttet oss hele veien hjem. Alt i alt var alle enige om at dette hadde vært en veldig hyggelig tur rundt fjorden.

– Etter å ha syklet Drammensfjorden rundt, ser vi at det fortsatt er behov for å satse på sykkelveier for å gjøre det tryggere å sykle. Mange steder mangler det sykkelvei på strekningen. Da er jeg glad for at Venstre prioriterer syklister over hele landet. Dette sier Lars Andre etter å ha kommet i mål.

De som fullførte for Venstre var Herulf, Olav og Lars Andre.

Vel gjennomført til alle som fullførte Drammensfjorden Rundt 2013, og takk til Drammen Cykleklubb som står i spissen for et flott arrangement!

Utdrag fra partiprogrammet om syklister og fotgjengere

At flere sykler og går, styrker både folkehelsen og miljøet. Hver eneste sykkeltur eller gåtur, uansett om den skjer i en storby eller i spredtbygde områder, gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet.

Venstre mener veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette krever en bred satsing på sykkel som transportmiddel. Venstre vil legge bedre til rette for gående og syklende over hele landet.

Venstre vil:
Innføre en egen statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveinett der kommunale satsinger utløser statlige midler.
Minimum doble de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier
Satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett.
Bygge gang- og sykkelveier langs riksveiene.
Tilrettelegge for bedre sykkelparkering ved kollektivknutepunkter.
Gi kommuner skiltmyndighet.

Les Venstre sitt stortingsvalgprogram 2013-2017 her.

kollektivtrafikk og sykkel
Olav Breivik, Lars Andre Landås, og Tore Hogstad, Drammensfjorden rundt 2013

Olav Breivik, Lars Andre Landås, og Tore Hogstad, Drammensfjorden rundt 2013
Foto: Tove Hofstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**