Debattmøte med toppkandidat Arne Ivar Mikalsen

Torsdag 15. august deltok Nordland Venstres førstekandidat til Stortinget, Arne Ivar Mikalsen, på debattmøte om helsepolitikk på Hisnakul

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Arne Ivar Mikalsen

Foto: privat

Tema for møtet var helse og utfordringer knuttet til dette. Her ble det gjennomgått Venstres program og diskutert rundt dette. Spesielt temaet lokalsykehus ble diskutert, hvor vi i Venstre mener at politikerne og Stortinget må ta makten over sykehusene tilbake istedenfor å la helsepolitikk avgjøres i styrerom på økonomisk grunnlag.

Venstres holdning til fiskeri og kommunesammenslåing ble også omtalt.

Møtet ble omtalt i Bladet Vesterålen, Vesterålens Avis og Andøyposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**