Bygg Ringeriksbanen raskest mulig

Mer grøntområder og kortere bilkøer. Det kan bli konsekvensene for Asker og Bærum om Ringeriksbanen blir bygget. Men med dagens tempo på bevilgningene vil banen ikke stå ferdig før i 2041. Dette skriver stortingskandidatene Abid Q. Raja og Siri Engesæth for Akershus Venstre i dagens Budstikka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ringeriksbanen vil gå fra Sandvika stasjon til Hønefoss, slik at hele Ringerike blir en del av Osloregionens arbeidsmarked. Plutselig vil det bli 600 000 flere reiser mellom Oslo og Ringerike årlig. Med andre ord vil arbeidsmarkedet i Oslo-regionen spre seg til flere områder. Dermed vil det bli mindre boligpress i for eksempel Asker og Bærum. Det er flere positive følger av dette; flere grøntområder og mindre køer i rushtiden er to eksempler.

Siri Engesæth og Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

En ting er sikkert; Asker og Bærum vil oppleve ekstremt press for mer utbygging de neste årene. Bærum kommune mener at en middels vekst i innbyggertallet vil være 27% frem mot 2030. Altså 1633 nye innbyggere hvert år frem mot 2030. Om man i det minst kunne redusere denne framskrivningen noe, vil det være flere tusen færre personer å dele pendlervei med. Det kunne vært en fordel for dagens innbyggere.

Det er trist at Ringeriksbanen har blitt lovet så lite penger i årene fremover. Regjeringen starter opp en rekke prosjekter i hele landet uten å ha en realistisk plan for hvordan prosjektene faktisk skal kunne gjennomføres. De kaller det "tidenes samferdselssatsing", vi kaller det "å bygge sakte og dyrt". Det samme gjelder Ringeriksbanen: de har kun satt av 1,5 mrd. av de totale 7 mrd. som trengs. Det blir litt som å kun kjøpe hjulene når du trenger en hel bil.

Det viktige for Venstre er at vi får bygget Ringeriksbanen raskest mulig. Vi er ikke allergiske mot privat finansiering, bare det kommer innbyggerne i Asker og Bærum til gode. Det viktigste er å avskaffe dagens stykkvise småbevilgninger over statsbudsjettet.

Ringeriksbanen er regnet som en av de mest lønnsomme togstrekningene som kan bygges i Norge, derfor er den noe av det som står øverst på blokka når vi skal forhandle om prioriteringer etter høsten valg.

Siri Engesæth, andrekandidat Akershus Venstre
Abid Q. Raja, førstekandidat Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**