Et enstemmig bystyre støttet Venstre i røykesaken

Dag Jørgen Hveem og Risør Venstre fikk støtte fra et samlet bystyre da han i dag på vegne av Risør Vestre fremmet forslag om et noe moderert forslag i “røykesaken”. Dermed blir det ikke totalt røykeforbud for Risør kommunes ansatte i arbeidstiden slik de enstemmig vedtakene fra AMU, Omsorgs- og kommuneorganisasjonskomiteen la opp til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Politikere må aldri lene seg på enstemmige vedtak fattet av andre, men stille selvstendige kontrollspørsmål !

Politikere må aldri lene seg på enstemmige vedtak fattet av andre, men stille selvstendige kontrollspørsmål !
Foto: Jan Einar Henriksen

Vi er jo enige i retningen, men det bør ikke være et totalforbud påpekte Dag Jørgen Hveem (V) under fremlegging av forslaget. Representantene fra AP presiserte på sin side at det var viktig med enstemmige vedtak og viste til de enstemmige vedtakene som var fattet i AMU, Omsorgs- og Kommuneorganisasjonskomiteen.

Da det viste seg at administrasjon ikke hadde sjekket lovlighet og heller ikke vurdert sanksjoner stilte APs saksordfører seg på Dag Jørgen Hveem (V) side og kom med noen kritiske kommentarer til administrasjon omkring manglende saksforarbeid.

For Risør Venstre er det spørsmålene som bringer oss videre politisk, og derfor må våre politikere aldri slutte å stille spørsmål omkring ulike politiske tema, selv ikke når en sak som i dette tilfelle blir enstemmig vedtatt gjennom flere politiske fora, og enstemmige vedtak i seg selv er aldri noe godt argument uansett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**