Førstekandidaten Ketil Kjenseth vil løfte læreren!

– Oppland er ett av fylkene med flest ufaglærere lærere. Særlig i ungdomsskolen. Landsnittet er 3,4 prosent ufaglærere læreres, men andelen i Oppland er på 6,2 prosent, sier Kjenseth og kommer med 10 konkrete tiltak for å styrke læreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


10 tiltak for en bedre skole

Anja Berggård Endresen, Lærer, skole, rogaland

Foto: Joachim Steinbru

-Venstre vil ha 10 tiltak for en bedre norsk skole i kommende stortingsperiode, sier Venstres førstekandidat i Oppland Ketil Kjenseth – Vi tror på læreren. Og derfor vil vi satse på læreren. Det fortjener norske elever og norsk skole.

Denne uka tok ca 66.000 lærere imot elever til begynnelsen av et nytt skoleår.

— De har Norges viktigste jobb, sier Ketil Kjenseth. — Den største utfordringen norsk skole står over for de kommende årene er å sikre mange nok dyktige lærere.

SSB har estimert at vi kan komme til å ha en underdekning på ca. 11.000 lærerårsverk i 2020. Samtidig vet vi at en av ti lærere slutter i skolen hvert år. I tillegg er det ca 37-38.000 lærerutdannede yrkesaktive som ikke er i skolen, men som er å finne i andre yrker. Nasjonalt er det ca. 9000 «ufaglærte» lærere i norsk grunnskole som ikke har undervisningskompetanse i fagene de underviser i.

Oppland er ett av fylkene med flest ufaglærere lærere. Særlig i ungdomsskolen. Landsnittet er 3,4 prosent ufaglærere læreres, men andelen i Oppland er på 6,2 prosent.
– Derfor legger vi frem en omfattende plan med 10 konkrete tiltak for å styrke den viktigste innsatsfaktoren for elevenes læring i skolen, nemlig læreren, sier Ketil Kjenseth.

Venstres lærerløft innebærer:
1. Vi vil ha en forbedret og utvidet lærerutdanning
2. Vi vil gi lærere rett og plikt til videreutdanning
3. Vi vil kvalitetssikre og heve statusen for læreryrket
4. Vi vil ha flere helsesøstre og andre yrkesgrupper inn i skolen
5. Vi vil kutte i skolebyråkratiet
6. Vi vil ha på plass gode seniortiltak
7. Vi vil rekruttere flere lærere fra andre yrker
8. Vi vil ha flere med doktorgrad inn i skolen
9. Vi vil gi lærere flere karriereveier
10. Vi vil ha mange nok lærere i skolen

– De siste åtte årene har de rødgrønne partiene gjennomgående prioritert feil i skolepolitikken. De store pengene har blitt brukt på timetallsutvidelser og frukt og grønt, mens tiltakene knyttet til den viktigste innsatsfaktoren for elevenes læring — læreren — har vært altfor defensiv, sier Ketil Kjenseth, og lover at Venstre vil prioritere annerledes.

– Vi trenger ikke flere ufaglærte lærere, økt timetall, eller leksehjelp som ikke fungerer. Det vi trenger er motiverte, trygge, kompetente voksenpersoner som kan gjøre den viktige jobben i klasserommet. Det fortjener både elever, foreldre og ikke minst lærerne selv. Dette er Venstres viktigste skolepolitiske sak, og vi mener dette må stå aller øverst på blokka for en ny utdanningsminister etter 9. september 2013, avslutter Kjenseth.

Kjenseth er å treffe på stand hver lørdag, for eksempel på Lillehammer den 31. august. Kom og ta en prat om skole – eller om noe annet:

Førstekandidaten Ketil Kjenseth

Foto: Sanna Sarromaa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**