En ny blågrønn regjering trenger et sterkt Venstre

Venstre ønsker en ny blågrønn regjering bestående av Venstre ,Høyre og KrF. Det vil være best for Norge.
Et ikke sosialistisk flertall etter valget må gi en ny regjering. Det vil Venstre bidra til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Et sterkt Venstre.

Logo Venstre, Høyre og KrF

Det vil være styrkeforholdet mellom partiene og graden av gjennomslag for Venstres politikk på viktige politikkområder som skole, miljø, næring/verdiskaping, helse og fattigdomsbestemmelse, som vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en slik regjering.
Det som er helt klart er at det er en forskjell på politikken til en regjering med eller uten Venstre.

5 viktige saker hvor Venstre vil gjøre en forskjell:
Nei til oljeboring i Lofoten,Vesterålen og Senja.
Grønn skattepolitikk,som vil gjøre det mer lønnsomt for bedrifter og den enkelte borger å velge miljøvennlige løsninger.
Nei til karakterer i barneskolen.
Ja til fortsatt pappaperm.
Et krafttak for å redusere antallet fattige barn og familier i Norge.

Ingenting av dette er nytt,men det er viktig å vise at en stemme på Venstre kan bety en stor forskjell.
En stemme til Venstre er enstemme til Venstre politikk og intet annet.
Venstre prioriterer skole og utdanning,miljø,verdiskaping og fattigdomsbekjempelse de neste fire årene.På disse områdene vil en stemme på Venstre føre til en bedre og mer fremtidsrettet politikk.

De som både ønsker et regjeringsskifte og en helt annen og bedre miljøpolitikk får bare det ved å stemme Venstre.

Lars Solbakken

Lars Solbakken
leder Skien Venstre
5.kandidat Telemark Venstre

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**