Flere elbiler i Kristiansand

Venstre er opptatt av å tilrettelegge for elbiler. Vi vil jobbe for flere hurtigladestasjoner langs hovedveiene, men det er også viktig å legge til rette for at folk kan lade sin elbil der de bor. Solveig Nilsen, Venstres representant i byutviklingsstyret, fikk torsdag gjennomslag for at 10 % av p-plassene på et nytt leilighetsprosjekt i byen skal være tilrettelagt for elbil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det selges stadig flere elbiler. Også i Kristiansand går salget meget bra, og det er i dag registrert 243 elbiler i Kristiansand (kilde: gronnbil.no). Den økte interessen for elbil betyr at utbygging av infrastruktur er viktig. I torsdagens byutviklingsmøte fikk Venstre gjennomslag for at 10 % av parkeringsplassene i et leilighetsprosjekt i byen, skal være tilrettelagt for elbil. Forslaget og reguleringsplanen legges ut for høring og vedtas endelig senere i høst/vinter.

"Dersom det legges til rette for lading av elbil på nye p-plasser, blir det enda lettere å velge elbil", sier Solveig Nilsen. "Elbilsalget går veldig bra.. Bilene blir stadig bedre — jeg tror veldig mange vil velge elbil når de får prøvekjøre og blir kjent med fordelene."

Før sommeren ba Venstre kommunen utrede hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for elbiler i Kristiansand. Utredningen er ennå ikke utarbeidet. "Vi har ingen tid å miste. Det blir for dumt hvis forbrukerne ønsker å ta miljøvennlige valg, mens politikerne forsinker den positive utviklingen. Derfor må vi legge til rette for elbil-lading nå", avslutter Solveig Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**