Hvorfor bør miljøvelgere velge Venstre?

Hvordan skal vi som er opptatt av miljø få en stemme på Stortinget som synger ut om miljø- og klimautfordringene og får gjennomslag? spør Venstres stortingskandidat Erik Lundeby fra Drøbak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

Lundeby mener vi trenger en grønnere politikk.

-Norge sakker akterut i klimatiltak og omlegging til fornybar energi, sier han. De store partiene har liten forståelse for at man bør verne områder til havs selv om vi går glipp av oljeinntekter. Akershus og Oslo bygges ut uhemmet, og både matjord og sammenhengende markaområder går tapt.

Venstre deler i dette valget miljøsaken med SV og MDG, som alle har omtrent de samme målsettinger og et stort engasjement for klima. Lundeby mener det er gode grunner for at miljøvelgerne bør stemme Venstre.

(1) Alt tyder på at det blir et ikke-sosialistisk flertall, og Venstre er best plassert for å påvirke regjeringen de neste fire årene.

(2) Venstre ønsker å bruke skattesystemet mer aktivt for å drive frem endringer. Denne innretningen på omlegging til grønn økonomi er Venstre alene om blant miljøpartiene, og den er ikke-sosialistisk i sin grunnstruktur.

(3) Den tredje grunnen er at Venstre alltid har vært til å stole på når det gjelder miljø, samtidig som vi har en helhetlig og gjennomtenkt politikk for mange sider av samfunnslivet.

Les Erik Lundebys råd til miljøvelgerne på Frogn Venstres Facebookside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**