Velkommen til gruppemøte 2. september

Gruppeleder Jan Villum (bildet) innkaller til gruppemøte mandag 2. september. Han skriver i innkallingen slik: Sommerferien er over — velkommen til høstsemesteret i Larvik-politikken. Noen utvalg har allerede startet opp. Nå er vi altså i full gang igjen – i tillegg til valgkamp som går inn i sin siste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jan Villum på Fylkesårsmøtet Vestfold Venstre 2012

Planutvalget hadde møte 20. august og Kommuneplanutvalget hadde møte 21. august og heldagsbefaring av campingplasser 27. august. Dessuten har det vært møte i Valgstyret 15. august.

I uken som kommer (uke 36) er det møter i en rekke råd og utvalg. Tirsdag 3. september er det møte i Kommuneplanutvalget der også Formannskapet er invitert. Onsdag 4. september er det møte i alle fire komitéer.

Sakslister og saksdokumenter finnes på kommunens hjemmesider for dem som ikke mottar det på Ipad.

Torstrand

Foto: snl.no

Larvik Venstre innkaller til gruppemøte mandag 2. september kl 18.00 på vanlig sted i Romberggata 4.

Alle er velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**