IMORGEN: Elever på EVS kan stemme – på skolen!

Imorgen 04.september kan elever Eidsvoll videregående skole som har stemmerett ved stortingsvalget avlegge forhåndsstemme – på EVS! Initiativet kom fra Venstre, selv om EUB i sin helsides artikkel på baksiden igår glemte å nevne det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Valgsendingene dekker forsatt lekevalget – det såkalte prøvevalget – på de videregående skolene. Flere hundre tusen elever ved mange av landets videregående skoler har igår og idag stemt – i et valg som ikke teller. Resultatet oppfattes som en indikator på hvem som kommer til å gjøre det bra og dårlig i stortingsvalget. Ungdommen har gitt lyd fra seg.

EUB skrev om saken 02.september, over hele baksiden, men med en nokså misvisende omtale av hvem som tok initiativ, og hvordan forhåndsstemming på videregående skoler kom istand.

I liten grad er valgforskerne og politiske journalistene kommenterer og omtaler prøvevalget opptatt av at mer enn 10% av de som stemmer ikke deltar i det ordentlige valget; stortingsvalget. Det er lett og moro å stemme i et prøvevalg, rett etter en morsom og inspirerende skoledebatt, der det er så som så med saklighetsnivået.

Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere var i 2009 på 57%. Blant alle velgere var den samme år på 76,4%. Det var derfor Venstre i Eidsvoll foreslo at de av elevene som er førstegangsvelgere bør kunne forhåndsstemme på den skolen de er elever. Dette er et tiltak for å senke terskelen til valglokalet – og på sikt vil det kunne øke valgdeltagelsen. Det ikke bety så mye om det er skoledebatt eller valgtorg som arrangeres på skolene i et valgår. Elevene, velgerne, får mulighet til å innhente informasjon om partiene gjennom den ordinære valgkampen; fra partiene selv, fra meda, og fra nettsider — og selv avgi stemme når man måtte ønske det i den perioden valglokalet er åpent. Dessverre valgte valgstyret i Eidsvoll at valglokalet på EVS kun skal være åpent èn dag; idag 04.september. Venstre håper at allerede ved neste valg utvides ordningen til flere dager, og at ordningen med prøvevalg, såkalt skolevalg, samtidig blir avviklet. Det er rett og slett unødvendig – når elevene likevel kan avlegge stemme ved det egentlige valget.

Eidsvoll Venstre ønsker elevene ved EVS lykke til med deltagelse i det ordentlige valget; stortingsvalget!

Vi sender også en hilsen til elevene på Nes vgs og Hvam vgs. i vår nabokommune Nes, og til elevene på vgs. i Asker og Bærum. I de kommunene har Venstre i kommunestyret tatt opp dèt forslaget Eidsvoll Venstre lanserte 16.oktober ifjor, og fått gjennomslag.

Fylkestingsgruppen ved Siri Engesæth tok også opp forslaget i fylkestinget 29.oktober, og fikk full støtte fra fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Grunnen er at det er fylkeskommunen som er eier av de videregående skolene.

Vi er overbevist om at dette er fremtiden, og at lekevalget – prøvevalget – på vgs. snart vil være historie.

Her kan du lese Venstres innlegg og forslag i kommunestyret 16.oktober 2012.

Her kan du lese vårt innlegg Stem på EVS! som stod i EUB 26.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**