Innlegg: Stem grønt, stem Venstre

I dagens Fædrelandsvennen svarer leder i Kristiansand Venstre, Jan Kenneth Stavenes, på Miljøpartiet de Grønnes angrep i gårsdagens avis. – For å skape flertall for miljøsaker må man binde opp et eller flere av de store partiene, skriver Stavenes. Resten av innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jan Kenneth Stavenes Kristiansand

Venstre vil at Norge skal gå fra å være en stor eksportør av fossil energi, til å bli en fornybarnasjon.

Denne setningen er hentet fra Venstres program for neste stortingsperiode. På denne bakgrunn stiller vi oss undrende til frontalangrepet fra Torgrim Olsen i de Grønne, i Fædrelandsvennen 3/9.

Olsen angriper Venstre, sammen med SV, for å ha låst seg til en blokk i politikken. Det han overser er at i politikken holder det ikke å ha rett, du må få rett. Sagt på en annen måte: Du må skaffe flertall for miljøpolitikken. Slik det politiske bildet i Norge er har de tre minst miljøvennlige partiene på Stortinget et massivt flertall, også etter kommende valg. For å skape flertall for miljøsaker må man binde opp et eller flere av de store partiene. Venstre ser frem til å samarbeide med de andre miljøpartiene på Stortinget i kommende periode, gjerne på tvers av blokkene, slik Venstre bidro i inneværende periode til å forbedre klimaforlikene i Stortinget.
Klimaforlikene er bare en start på det arbeidet som må gjøres. Venstre har som mål å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2020. Dette er mulig, men krever en realistisk plan for å skape flertall for politikken.

Olsen kommer også med en misvisende påstand i sitt innlegg, i det han påstår at også Venstre stemte for regjeringens oljemelding. Dette bygger i beste fall på manglende forståelse av hvordan Stortinget arbeider. Stortingsmeldinger behandles ved å fremme merknader i komiteene. Siden Venstre denne perioden kun har to representanter på Stortinget kunne vi ikke komme med merknader i Energi- og miljøkomiteen. Når meldingen behandles i plenum i Stortinget skjer det gjennom en debatt og meldingen vedlegges protokollen. Det er altså ikke noen behandling av det politiske innholdet i meldingen i en slik avstemning. Dette har Venstre gjort de Grønne oppmerksom på flere ganger gjennom valgkampen, og jeg håper at denne feilaktige påstanden trekkes tilbake.

Venstre er ett av flere miljøpartier i norsk politikk, og det partiet som først løftet miljøsaken. Vi er også et parti med en realistisk politikk for næringsutvikling og gode kår for de som starter egen bedrift. På begge områder er vi kåret blant de beste partiene av hennholdsvis miljøbevegelsen og næringslivets organisasjoner. Disse to politikkområdene henger tett sammen. Når oljen tar slutt skal vi leve av inntektene fra bedrifter som tenker grønt og nytt og utvikler nye løsninger for samfunnet etter klimakrisen. Den kombinasjonen er en god grunn til å stemme Venstre 9. september.

Jan Kenneth Stavenes
Leder i Kristiansand Venstre

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen, 4.9.13)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**