Venstre vil gjøre det enklere for deg som driver bedrift

Politikken må støtte opp om de som våger å satse, mener Venstres Stortingskandidat Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

Vi i Venstre anerkjenner at uten den innsats, risikovilje og hardt arbeid som drives i små og store bedrifter i Norge ville vi ikke hatt den velstanden som velferden hviler på, sier han, og forteller om hvilke tiltak Venstre vil gjennomføre hvis partiet kommer til makten.

•Det må bli enklere å starte for seg selv. Partiet vil redusere papirmølla gjennom minstefradrag for selvstendig næringsdrivende og andre forenklingstiltak.

•Det må bli tryggere å starte for seg selv. Venstre vil ha er sosialt sikkerhetsnett som er like godt for selvstendig næringsdrivende som for ansatte når det gjelder sykdom, fødsler og arbeidsledighet.

•Det må bli mindre usikkert å gi arbeid til flere. Oppmyking av regelverket for midlertidig ansettelse vil gjøre det mulig å skaffe flere hender selv når fremtidig behov er usikkert.

•Vi må ha en grønn skattereform. Mindre skatt på arbeid (inntektsskatt) og investeringer (formue), som er noe vi trenger mer av. Økte avgifter på miljø og klimaskadelig adferd, som vi trenger mindre av. Dette vil stimulere til grønn innovasjon.

Lundeby oppfordrer folk i næringslivet til å sette seg inn i hvem som har den beste politikken.

-Ikke ta vårt ord for det, sier han. Venstre har beste politikk for bedriftene, sier Virke, nesten best sier NHO.

Les om Venstres 40 tiltak for økt verdiskaping her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**