Ny ordning for innovasjon innen kunst og kultur

Byrådet fremmer i dag en sak til bystyret om en ny ordning for innovasjon i kulturlivet og kulturnæringene. — Målet er å skape mer dynamikk på kulturfeltet, og å fange opp tiltak som ikke dekkes av de eksisterende
ordningene, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Målgruppen for den nye ordningen er alle aktører som kan bidra til innovasjon på kulturfeltet i Oslo, uavhengig av om det er profesjonelle kunstnere, amatører eller etablerte næringsaktører som søker. Det vil derfor være åpent også for ikke-etablerte aktører å søke.

Hallstein Bjercke.

Foto: –

— Med denne ordningen skal kultur- og næringslivet utfordres til å utforske og prøve ut nye ideer. Samarbeid mellom kulturaktører og næringsliv vil også kunne utløse et stort potensial for talentutvikling og verdiskaping, sier Bjercke.

— Vi har fått gode tilbakemeldinger i høringsprosessen, nå er jeg spent på å se hva kultur- og næringsaktørene kan skape med disse midlene!

Utvikling og ekspermimentering
Oslo kommune har i dag to ordninger for kulturstøtte, med hovedvekt på forvaltning og formidling av kunst og kultur. De to ordningene er ordinær driftsstøtte til kunst- og kulturtiltak, og løpende tilskudd. Den nye ordningen legger vekt på utvikling, eksperimentering og utforskning, og retter seg mot aktører og prosjekter som ikke omfattes av eksisterende ordninger.

Særlig viktig er det at den nye ordningen også vil kunne omfatte utviklingsprosjekter som forprosjekter eller konseptutvikling. Gjennom dette vil kommunen stimulere til nytenkning og å få fram andre aktører og prosjekter enn de etablerte.

Spent på søknadene
Det er satt av 5,5 millioner kroner årlig til den nye ordningen, og det er utarbeidet et forslag til forskrift for tildeling av innovasjonsmidlene, som skal behandles av bystyret.

— Denne ordningen er en del av et større arbeid for kulturnæringene som byrådet har satt i gang. Kommunen jobber også med en strategi for kulturnæringene i byen. Jeg er sikker på at vi kan utløse mye kreativt potensial i Oslo tiden fremover, og gleder meg til å se hvilke søknader som kommer inn, sier Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**