Venstre har en helhetlig, grønn politikk

Solfrid peker på viktige områder der vi er best i test!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Grønn er fargen for natur, vekst og «klar» signal! Tiden er moden for en ny grønn samfunnsutvikling! Venstre ønsker å bidra til et slikt grønt, bærekraftig samfunn i dag og for kommende generasjoner. Grønn politikk har vært Venstre sitt fokus i over førti år.
Fotavtrykkene til Ola og Kari er tre ganger større enn de bør være, sett i klima og miljøsammenheng. Norge glinser av «olje smurt» velstand. Heldigvis ser det nå ut som en grønn bølge skyller innover landet. Endelig kan Venstre sin grønne politikk få vind i seilene, eller sol i energiproduksjonen.
Venstre sin grønne politikk er basert på kunnskap. Kåringen som viser «Best i test» på svært mange samfunnsområder utført av en rekke interesseorganisasjoner, viser dette. Kåringen synes objektiv og faglig begrunnet, uten partipåvirkning.
Spesielt gledelig er toppscore på områder Venstre selv har definert som sine viktigste: Miljø og klima, skole og utdanning, nærings politikk og verdiskaping innen deler av velferdspolitikken.

Bevare Lofoten, Vesterålen og Senja og satse på fornybar energi:
“Venstre vil satse på fornybar energi, verne Lofoten, Vesterålen og Senja og gjøre det lett og lønnsomt for folk og bedrifter å ta klimavennlige valg”.(Grønn skattepolitikk) Slik oppsummerer Framtiden i våre hender Venstres politikk i sin store Klimavalg-undersøkelse. Med terningkast 6 topper Venstre denne listen.
Næringsutvikling og verdiskaping:
Venstre får terningkast 5 i NHOs grundige gjennomgang av partienes politikk for næringsutvikling og verdiskaping.
“Venstres program er befriende fri for sektorkjepphester. Partiet vil satse på kunnskap, innovasjon og lønnsomhet uavhengig av næring i erkjennelse av at politikere ikke er de beste til å plukke vinnere. Partiet evner å kombinere en offensiv næringspolitikk med en god miljøprofil og har tiltak som gjør at næringslivet i større grad stimuleres til å opptre i miljøets tjeneste”, skriver arbeidsgiverorganisasjonen Virke i sin analyse av Venstres program og gir terningkast 6!
Videre har følgende organisasjoner gitt Venstre toppkarakter:
Syklistenes landsforbund: Venstre nest best på sykkelpolitikk
IKT Norge: Beste parti.
WWF: Beste parti.
Miljøagentene; 5 av 5 mulige poeng.
Abelia 21 av 21 mulige poeng.
Dyrevernalliansen: Venstre med sterkt program for dyrevelferd.
Norsk Psykologforening: Best på psykisk helse.
Advokatforeningen: Venstre best på justispolitikk.
NOAS: Best på asylpolitikk

Det viktigste “Best i test” kommer imidlertid på valgdagen.
Skal Venstre få gjennomslag for sin helhetlige grønne politikk, må partiet ha politisk tyngde.
Gi grønnsolide Venstre din stemme! Godt valg!

Solfrid Rui Slettebakken, Kragerø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**