Inngg: Venstre støtter budsjettkrav fra UiA

Universitetet i Agder likebehandles ikke med de andre universitetene. Det vil Venstre gjøre noe med. – Venstre vil at UiA økonomisk skal likebehandles med de andre universitetene. Det er en viktig forutsetning for å få det beste ut av potensialet som universitet representerer, skriver Kristiansand Venstres Cecilie Nissen. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Cecilie Nissen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Venstre lover økt støtte til Universitetet i Agder i neste stortingsperiode. De som er engasjert i UiAs utvikling bør ha det i mente på sin vei mot stemmeurnene.

Sørlandet er en landsdel i endring. Vi eksporterer i stor stil, og har lange tradisjoner på å vende blikket utover mot den store verden. Med sitt kulturliv, næringsliv og ikke minst universitet, vokser det moderne Sørlandet frem.

Venstre er viktig for Sørlandet, og Sørlandet er viktig for Venstre. På Sørlandet er universitetet blitt en viktig drivkraft for kunnskapsutvikling og læring, men fortsatt er Universitetet i Agder underfinansiert i forhold til de eldre universitetene. Venstre vil at UiA økonomisk skal likebehandles med de andre universitetene. Det er en viktig forutsetning for å få det beste ut av potensialet som universitet representerer.

I sitt alternativ til statsbudsjettet for 2013 foreslo Venstre en samlet økning i basisbevilgningen på 200 millioner kroner til universitetene. Venstre understreker at "denne bevilgningen også skal finansiere en opptrapping av basisbevilgningene til de «nye» universitetene — Universitetet i Stavanger, Universitet i Agder og Universitetet i Nordland — i tråd med innmeldte behov, slik at man i løpet av en viss tid oppnår en likeverdig finansiering mellom de nye og de allerede etablerte universitetene".

Det samme gjelder en bevilgning på 151 millioner kroner til i alt 500 stipendiatstillinger fra høsten 2013. Også her sier Venstre at man i tildelingen skal ta særskilt hensyn til de nye universitetene " i tråd med innmeldte behov."
Vi skal bygge det nye Sørlandet på kunnskap og innovasjon, og da er satsing på utdanning og forskning en av de viktigste investeringene vi kan gjøre.

Med Venstre i regjering og Hans Antonsen på stortinget vil en økonomisk likebehandling mellom UiA og de andre universitetene kunne se dagens lys i neste stortingsperiode.

Cecilie Nissen
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**