Prioriter pendlerne

Spikkestadbanen har fått en ublid skjebne. Konsekvensene er kø på Røykenveien, overfylt pendlerparkering i Asker og mer kø på E18. Spikkestadbanen er et forvarsel på hva som kan skje når den nødvendige togsatsingen på Østlandet ikke tar nok hensyn til store pendlergrupper fra Oslo og Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Venstre prioriterer pendlerne.

Venstre prioriterer pendlerne.
Foto: Tove Hofstad

InterCity-satsingen har som mål å binde sammen de store byene på Østlandet. Det er bra, men folk i Røyken, Asker og Bærum må ikke tvinges over på vei. Spikkestadbanen hadde f.eks. i 2008 nesten like stort passasjergrunnlag som Vestfoldbanen. Nettopp Spikkestadbanen er en av seks glemte sidebaner i det som kalles "Østlandsstjerna", og som må komme på dagsorden for at ikke Oslo og Akershus skal kveles av biltrafikk.

"Østlandsstjernas" ytterpunkter er Hokksund (Kongsberg), Spikkestad, Nittedal/Jaren, Dal, Kongsvinger, Mysen og Ås/Vestby. Befolkningsveksten i Oslo og Akershus vil komme i nedslagsfeltet for Østlandsstjerna. Østlandsstjerna ligger der idag, og begrensede investeringer kreves for å kunne øke kapasitet og regularitet (Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen).

For å få på plass både InterCity og lokaltog er en ny Oslotunnel helt avgjørende. Uten ny Oslotunnel vil man bare få halv effekt av de store jernbaneinvesteringene i Østlandsområdet, og det vil fortsatt være overfylte tog og fortsatte køer på veiene.

Venstre vil, i en ny regjering, derfor arbeide for ny Oslotunnel som kan gi både InterCity og lokaltogsbrukere en god, rask og miljøvennlig kollektivtransport. Venstre vil, i en ny regjering, arbeide for at NSB legger fram alternative ruteplaner slik at Spikkestadtogene bare stopper i Sandvika mellom Asker og Lysaker. Dette vil kunne redusere reisetiden med opptil 15 minutter og få passasjerene som nå står på Røykenveien og E18 tilbake på sporet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**