Ta grønne valg

Våre valg i hverdagen påvirker miljøet. Venstre vil at det skal være enkelt og lønnsomt å velge grønt, sier Akershus Venstres kandidater Abid Raja og Erik Lundeby og legger fram 21 tiltak for at flere skal ønske å velge grønt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ta grønne valg

– Om vi klarer å gjøre det litt enklere å velge grønt, vil summen av alle de små handlingene bli en stor, klimavennlig kraft, mener Raja.

Derfor vil Venstre for eksempel gi skattefritak til folk som får månedskort av jobben, gi skattefradrag for miljøinvesteringer i boligen, og gjøre det billig å kjøre lavutslipps- og nullutslippskjøretøy.

– Miljøpolitikk skal gi bedre liv, ikke dårligere. Miljøpolitikken skal ta oss inn i framtida, ikke tilbake til fortida. Det er på denne måten vi skal løse klimautfordringene, sier Lundeby.

Venstres 21 tiltak for flere grønne valg

Boligeieren:
1. Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig
2. Gi støtte til plusshus av alle størrelser og frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift
3. Opprette et tilbud av energisjekk av boligen

Sjåføren:
1. Beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler
2. Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier
3. Opprette flere ladestasjoner for el-biler og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene

Pendleren:
1. Bygge en jernbane som er konkurransedyktig med bil og fly
2. Bygge flere kollektivfelt
3. Doble satsingen på sykkelveier, og bygge sykkelparkering ved kollektivknutepunkt

Bonden:
1. Øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielt og på gårder
2. Gi Enova-støtte til ny bioenergiindustri
3. Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon

Skattebetaleren:
1. Redusere skatten på arbeid, og øke skatten på forurensing og miljøskadelig forbruk
2. Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort
3. Innføre en grønn flyskatt

Bedriftseieren:
1. Øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparingspotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter
2. Øke investeringene i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av næringslivet
3. Gi støtte til industri som går inn i forpliktende avtaler om utslippskutt og teknologiutvikling

Matelskeren:
1. Gi momsfritak for økologisk mat
2. Innføre en merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd, bærekraftighet eller andre etiske forbrukervalg
3. Gi momsfritak for frukt og grønt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**