Elbil-parkering inn i kommunens mal

Før sommeren ba Venstre kommunen utrede hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for elbiler i Kristiansand. Nå er parkering for elbiler tatt med i kommunens mal. Det betyr at 10 % av parkeringsplasser som etableres foreslås tilrettelagt for elbiler.


Kommunens mal brukes av regulanter når de fremmer reguleringsforslag for et mindre eller større område i Kristiansand kommune. Etter forslag fra Venstre er nå parkering fo relbiler en del av denne malen, som anbefales brukt ved alle større utbyggingsprosjekter, for eksempel kjøpesentre, kontor- og næringsbygg, blokkbebyggelse og bydelssenter.

Før sommeren løftet Venstres gruppeleder, Dag Vige, saken i formannskapet:

Solveig Nilsen portrett

– Utviklingen med godt salg av elbiler fortsetter. Flere og flere får opp øynene for fordelene ved å kjøpe elbil, og elbiler blir stadig bedre. Venstre har hatt denne saken på agendaen en stund, og vi er nå glade for at parkering for elbil blir tema for alle fremtidige utbygginger.

Fortsatt satsing
Solveig Nilsen representerer Venstre i byutviklingsstyret i Kristiansand. Hun har sammen med Vige jobbet med saken, og vil nå følge opp satsingen:

– Nå blir det min jobb å følge opp og sørge for at vi får ladepunkter, parkeringsplasser og fordeler som gjør at den positive utviklingen for elbiler fortsetter.