Vil ha privat barnehage i Songdalen

Kommunestyret i Songdalen skal vedta om det skal etableres en ny barnehage i kommunal eller privat regi. Denne skal ligge i nedre del av kommunen. Formannskapet ønsker å utsette avgjørelsen om privat eller kommunal etablering til 2015. Dette vil Venstre advare sterkt mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karianne Øien Andreassen

Karianne Øien Andreassen

— En ny barnehage vil koste titalls millioner å etablere. Det er viktig å avklare spørsmålet nå slik at kommunen kan ta investeringskostnadene inn i økonomiplanen. Dårlig økonomistyring har vi hatt nok av denne perioden, sier Karianne Øien Andreassen (33). Venstrepolitikeren har selv barn i barnehage, og ønsker nye aktører velkommen.
Bredere tilbud
— Vi har opplevd en svekkelse av tilbudet kommunalt, med matpakkeordning og innskrenka ferieordninger. En ny aktør vil øke konkurransen og skape et bredere tilbud i Songdalen, forteller Andreassen. På landsbasis er del like mange kommunale som private barnehager. Songdalen skiller seg ut. Sammen med Iveland kommune er de alene i Knutepunkt Sør om å bare ha et kommunalt tilbud til foreldre. Når man ser bort fra familiebarnehager.
Større handlingsrom
— En ny privat barnehage vil spare kommunen for store investeringer i tomt og bygningsmasse. Penger som kommunen kan bruke på andre formål. Songdalens økonomiske handlingsrom er veldig lite. Man må se på hva som er realistisk å få til innenfor det handlingsrommet man har. Å bruke private aktører gjør mulighetene større og mer realistiske å gjennomføre innen en adskillig kortere tidsperiode. Å bruke titalls millioner på nok en kommunal barnehage vil gå ut over andre investeringer, forteller Venstrepolitikeren. Hun ønsker også å belyse igjen Venstres syn på viktigheten av å bruke penger på en ny skole i nedre del av bygda. Der har man levd i midlertidighet siden 1972.
Penger til skole
— Rosseland skole er sprengt. Det er behov for en utbygging eller eventuelt nybygging. Ny skole var vedtatt for over ti år siden, men pengene ble slukt av investeringene på Tunballen, Finsland og Songdalen ungdomsskole. Jeg frykter at enda en kommunal barnehage vil gjøre det svært vanskelig å finne penger til skole, sier Karianne Øien Andreassen. Venstre vil i førstkommende kommunestyremøte foreslå at den nye barnehagen skal bygges i privat regi.
— Venstre vil sikre full barnehagedekning samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene i tilbudet. Vi ønsker private velkommen, avslutter Andreassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**