Sykkelsatsingen er sikker

I et innlegg 16/10 uttrykker Olav Torvund bekymring for sikkerheten ved sykkelanlegg som er bygget av Statens Vegvesen og Oslo kommune, som følge av smale sykkelfelt. Byrådet tar syklistenes sikkerhet på alvor, og deler engasjementet for trygge sykkelfelt. Sykkelfeltene som kommer langs Sognsveien er derfor 1,5 meter brede, og feltene langs Ring 2 fra Blindernveien til Vogtsgate er 1,8 meter brede, i tråd med gjeldende krav, skriver miljø- og samferdselsbyrå Guri Melby i Osloby 1. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


De siste års erfaringer har vist av at det kan være behov for bredere sykkelfelt enn retningslinjene krever, og dette innarbeider vi nå i nye planer. Bredere sykkelfelt gir bedre fremkommelighet og økt trygghet. Byrådet vil vurdere å utbedre strekninger som har sykkelfelt med bredde under 1,5 meter.

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

Byrådet vil også supplere utbyggingen av hovedsykkelveinettet med andre tiltak som gjør det enklere og tryggere å sykle i byen. I sentrum er det lagt til rette for sykling mot enveiskjøring i flere gater, syklistene har fått røde løpere på begge sider, og det er blitt enklere å ta seg frem.

I år blir det gjennomført ekstra tiltak i 13 kryss, med oppmerking og rødt belegg. Byrådet har også satt i gang arbeidet med en kraftpakke med sykkeltiltak som kan gjennomføres på kort sikt. Det skal bli enklere for syklister å bruke kollektivtrafikk, og i 2014 setter vi i gang et forsøk der folk gratis kan ta med sykkel på t-banen.

Store sykkelveiprosjekter tar tid. Ofte må hele gater bygges på nytt, og tusenvis av meter med kabler og rør må legges om. Det er krevende. For å øke farten på planlegging og utbyggingen av hovedsykkelveinettet etablerte Byrådet i 2010 et eget sykkelprosjekt. Det har gjort at tempoet i utbyggingen av sykkelveier har økt. I år er seks sykkelveier under bygging, og i 2014 ønsker byrådet å bruke 122 millioner kroner til bygging av nye sykkelveier. På slutten av neste år vil det bare gjenstå 20 km før hovedsykkelveinettet er ferdig.

Byrådet deler syklistenes utålmodighet for å gjøre Oslo til en enda sikrere og bedre tilrettelagt sykkelby, og kommer til å fortsette sykkelsatsingen med økt styrke i årene som kommer.

Guri Melby, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo
Innlegget stod på trykk i Aftenpostens Osloby-bilag fredag 1. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**