Underskriftskampanje for Villa Ro

Stor takk til alle initiativtakerne for denne kampanjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Flott at vårt demokratiske system fungerer slik at dere velgere kan bli hørt.
Dere som var tilstede på UKOmøtet opplevde bastante politikere (AP-SV-H) som uttalte seg mot opprettholdelsen av Villa Ro. Undertegnede og de fire andre politikerne som stemte for (V-Sp-Frp-Uavhengig) prøvde å jobbe mot strømmen. Men når det ikke bare er ei ku men hele bølingen som kommer, så kan du ikke vinne!
Vi forstetter gjerne denne diskusjonen i Kommunestyret, og er klare for positive innspill.

Gro Erstein Pedersen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**