Vil bli europeisk miljøhovedstad

Oslo kommune leverer i dag sin søknad om å bli europeisk miljøhovedstad i 2016. — Miljøvennlig byutvikling er en nøkkel for å løse verdens klima- og miljøutfordringer, sier miljøbyråd Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Stockholm og København er blant tidligere vinnere av den prestisjetunge tittelen som Europeisk miljøhovedstad (European Green Capital). Miljøbyråd Guri Melby mener Oslo oppfyller alle kriterier for å bli neste års vinner.

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

— Oslo er allerede er blant de beste storbyene i Europa på miljø. Vi har gjennom mange år jobbet aktivt for å opprettholde og styrke byens unike blågrønne struktur. Vi tror på å gå foran som et godt eksempel ved å utvikle og bruke kretsløps- og nullutslippsløsninger i egne tjenester og drift. Ved å samarbeide med innbyggere og næringsliv utveksler vi kunnskap, inspirer hverandre og oppnår bedre resultater, sier Melby.

I søknaden til EU har Oslo redegjort for sitt miljøarbeid på 12 ulike områder. Redegjørelsen skal nå vurderes av eksperter. Hvilken by som blir europeisk miljøhovedstad i 2016 tar EU stilling til i juni. Byråd Guri Melby er optimistisk på Oslos vegne.

Gode eksempler og ambisiøse mål
— Oslo har ambisiøse målsetninger og gode resultater å vise til. Stadig flere reiser kollektivt, utslippene fra oppvarming av bygg er på vei ned og Oslo har flere elbiler per innbygger enn noe annet sted i verden, sier Melby.

I tillegg kommer gode resultater fra kildesortering og avfallshåndtering.

— Potensialet for biogass fra Oslos matavfall og kloakk er nok til å drifte 500 busser, mens forbrenning av restavfall dekker oppvarmingsbehovet for 100 000 leiligheter, forteller Melby. Hun legger også vekt på Oslos blågrønne natur.

— Innbyggerne i Oslo har 40 holmer, 343 innsjøer og tjern og 955 parker og frimområder. Hver femte Oslo-borger er medlem av en eller annen friluftsorganisasjon. Alt dette er med på å fremme Oslos status som miljøby, sier miljøbyråden.

Fakta om European Green Capital Award
European Green Capital Award deles ut av EU. Formålet med prisen er å:

• Gi en belønning til byer som kan vise til en bevisst miljøsatsning over tid
• Oppmuntre byer til å forplikte seg til ambisiøse mål for å bedre miljøet og bidra til en bærekraftig utvikling
• Løfte frem en spesifikk by hvert år som kan tjenes som et godt eksempel, dele sine erfaringer og inspirere andre byer til aktivt miljøarbeid

Prisen ble delt ut første gang i 2010. Da vant Stockholm. Oslo kom til finalen. Andre vinnerbyer er Hamburg (2011), Vitoria-Gastiez (2012) og Nantes (2013). København er utpekt som miljøhovedstad 2014 og Bristol i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**