Villa ro og politikernes omdømme

Da vi i Utvalg for oppvekst og kultur behandlet Villa ro -saken, og vi som ville opprettholde tilbudet kom i mindretall, hadde vi tidligere på dagen hatt formannskapsmøte. Der diskuterte vi undersøkelsen som viste at Kongsbergs innbyggere hadde liten tillit til politikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

ØysteinSenum

Foto: Tove Hofstad

Det er ingen hemmelighet at mange av oss mener at uheldige vedtak etter valget, og i særdeleshet KKP-saken er hovedårsak til dette.

I diskusjonen i formannskapet, viste jeg til at vi samme dagen skulle behandle Villa ro, og at dette var en sak som nå utfordret vårt omdømme. Jeg mente at engasjementet blant folk viste at folk flest ikke ville forstå det, dersom rådmannens innstilling om nedlegging ble vedtatt. Lågendalsposten hadde samme dag dokumentert at det kanskje var flere viktige synspunkter i saken enn det rådmannen hadde lagt fram.

Hvorfor Ap og H etter formannskapsmøtet valgte å ta sjansen på å møte i utvalg for kultur- og oppvekst med låst standpunkt om å legge ned Villa ro, er for meg uforståelig. At SV hang seg på dette er enda mer uforståelig. Hvorfor så ikke andre erfarne politiker, og ikke minst ordføreren at dette ble feil. Ordføreren har nå tydeligvis forstått alvoret, og vil ha kommunestyrebehandling. Det hadde det også blitt uten ordførerens hjelp.

La så ikke kommunestyrebehandlingen ende med et flertall for videre utredning og uvisshet. La oss lære av saken og bruke Villa ro som modell for hvordan vi kan videreutvikle et tilbud som gir hver enkelt elev best mulig tilpasset undervisnng.

Øystein Senum,Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**