Asylmottak til Risør

UDI har inngått avtale med Egebo om etablering av Asylmottak i Risør med inntil 130 plasser. Egebo på sin side oppgir 80 personer, men utlysningen lyder på 130. Spørsmålet nå blir om dette får innvirkning på antall flyktninger Risør vil ta imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


UDI har tidligere anmodet om at Risør tar imot 30 nye flyktninger, men rådmannen på sin side fremmer forslag om 25. Hva det endelige vedtaket blir får vi vite i morgendagens bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**