Bystyret: – Reduser gateparkeringen

I kveld behandlet bystyret reguleringsplanen for parkering under Torvet. Venstre fikk gjennomslag for å sette krav til parkeringsplasser for el-biler, og å utarbeide en egen plan for reduksjon av gateparkering. – Vi vil ha færre biler i gatene. Vi vil ha fortau, sykkelvei, trær og blomster i stedet for parkerte biler, sa Venstres Solveig Nilsen i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her kan du lese hele Solveig Nilsens innlegg i dagens bystyredebatt om reguleringsplanen for parkering under Torvet:

Solveig Nilsen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Slottet. Lillemarkens. Gyldengården. Sandens. Parko. Kilden. Det er ikke mangel på parkeringsplasser i Kvadraturen i dag. Parkeringsdekningen er ganske lav i de eksisterende p-husene.
Likevel er Venstre i Kristiansand positive til etableringen av p-hus under Torvet. Det kan kanskje virke rart ettersom vi er et miljøparti som jobber for å få ned andel bilreiser til sentrum.

Men: for oss handler dette om byutvikling. Det handler om å styrke Kvadraturen. Det handler om å gjøre Kvadraturen tilgjengelig. Vi skal fortsette å jobbe for bedre bussdekning og bedre sykkelveier —her er det planlagt mye bra fremover — men vi ønsker også å jobbe for et vitalt og pulserende sentrum som er lett tilgjengelig for alle, og da må vi også ta høyde for at en del av trafikken til sentrum vil være i bil.

Det handler også om grønn byutvikling —Venstre ønsker flere miljøgater, flere bilfrie gater, mer gågate. Derfor ønsker vi å redusere gateparkeringen — etter vårt syn er det god byutvikling å parkere bilene under jorda og legge til rette for gående og syklende og å lage trygge og trivelige møteplasser der bilene i dag står parkert.

Det handler også om at byutvikling er å legge til rette for handel og næringsliv —kommunen har en målsetning om flere kontorarbeidsplasser i sentrum, og vi vet jo at handelsnæringen er i sterk konkurranse med Sørlandssenteret. Venstre mener at å bygge p-anlegg under Torvet er en viktig satsing på Kvadraturen. Det vil være et pluss for eksisterende næringsliv, og det vil være positivt for nyetableringer. Vi har også sett at sentrale p-hus i for eksempel Arendal har fungert meget bra og ført til bl.a. mindre letekjøring i sentrum.

Slottet. Lillemarkens. Gyldengården. Sandens. Parko. Kilden. Og Torvet p-hus. Vi vil ha god merking til p-husene. Du skal ikke trenge å kjøre rundt for å lete etter parkering. Vi vil ha færre biler i gatene. Vi vil ha fortau, sykkelvei, trær og blomster i stedet for parkerte biler. Velkommen til Kristiansand! Velkommen til Kvadraturen!

Vil på vegne av Venstre også fremme følgende forslag som tilleggspunkt til vedtak:

"Ved etablering av parkering under Torvet skal det lages en egen plan for redusering av gateparkering i Kvadraturen".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**