Rettferdighet mellom generasjonene

Ansvarlige politikere i skiftende regjeringer og stortingsflertall har skapt et for høyt offentlig forbruk og for høye klimagassutslipp. Dette skaper en generasjonskonflikt: Politikerne i dag lever på kreditt, og lar dagens unge og de som kommer etter oss plukke opp regningen, skriver Jakob Handegard, leder i Aust-Agder Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jacob Handegard

Foto: Jone Nyborg

To tunge rapporter fra det siste året advarer mot å fortsette “business as usual”. Den ene er regjeringens perspektivmelding, som tar for seg de langsiktige utviklingstrekkene i norsk økonomi. Meldingen slår fast at hvis vi fortsetter med å jobbe mindre og mindre og å bruke mer og mer penger på velferd, slik vi har gjort til nå, vil Norge gå med 600 milliarder kroner i underskudd innen 2060. Oljefondet vil være tomt, og sparepengene våre vil være brukt opp av "dessertgenerasjonen".
Det betyr at min pensjon blir utrygg, at det blir vanskeligere å holde oppe en god velferdsstat som gir hjelp til de som trenger det mest og det gjør at kommende generasjoner får et mindre politisk handlingsrom til å gjøre sine egne prioriteringer.
Den andre rapporten kom fra FNs klimapanel, som presenterer den seneste utviklingen i klimaforskningen. Rapporten slår fast at det er «ekstremt sannsynlig» (95% sikkerhet) at brorparten av klimaendringene siden midten av det 20. århundre, er menneskeskapte.
Rapporten understreker også hvor mye det haster å redusere klimagassutslippene, og hvor alvorlige konsekvenser det kan få hvis vi ikke handler nå. Jo lenger vi venter med klimatiltak, desto dyrere og vanskeligere blir det å gjøre det som kreves.
Summen av dette er at vi i dag lever på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter. Det er ikke rettferdig.
Hvordan kan vi løse denne generasjonskonflikten? For det første må vi reformere skattesystemet slik at det lønner seg å jobbe mer – og å forurense mindre. For det andre må vi bruke mindre av oljepengene enn vi gjør i dag, og en større del av det vi bruker må gå til å investere i fremtiden, blant annet å utvikle ny lavutslippsteknologi, fornybar energi og miljøvennlig samferdsel.
Disse løsningene krever tøffe prioriteringer og valg, som politikere sjelden tør å ta opp fordi de er redde for å miste velgere. Vi i Unge Venstre vil gå foran og ta opp disse debattene på vårt landsmøte til helgen, der hovedtemaet nettopp er generasjonsrettferdighet.
Målet må være at vi kan gi videre et samfunn som er i bedre stand både økonomisk og økologisk enn da vi selv tok over det.

Jacob Handegard, Leder Aust-Agder Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**