Vil gi Ruter ansvar for togtrafikken

I et intervju med Aftenposten sier Abid Raja at Venstre i sitt alternative statsbudsjett foreslår å gi Ruter ansvaret for togtrafikken på Østlandet. Samferdselsbyråd Guri Melby hilser forslaget velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Dette er viktig for passasjerer på Østlandet, og når statsråden får sett på forslaget tror jeg han vil se at det er en god idé og mulig å få til, sier Raja til Aftenposten.

Abid Q. Raja, 1. kandidat til stortingsvalget 2013 for Akershus Venstre.

Foto: Silje England Garshol

Hensikten med å overføre ansvaret for togtrafikken fra NSB til Ruter, er blant annet å sikre et mer koordinert kollektivtilbud til passasjerene. Guri Melby understreker at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som eier Ruter, har ønsket å overta ansvaret for togtrafikken en stund, og håper at det med et nytt stortingflertall også kan la seg realisere.

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

– Når det er samferdsesdepartementet som bestemmer rutestrukturen, ser vi at koordineringen mellom lokaltrafikken og jernbanetrafikken ikke blir så god som den burde vært. Om vi kan samle dette ansvaret hos Ruter, vil det bli et bedre tilbud for passasjerene, og føre til at flere velger kollektivt i hverdagen, sier Melby.

Les hele saken på Aftenposten.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**