Dobbeltspor innen 2025 og femårig lærerutdanning i Halden

Venstre har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. – Jernbane og skole er Venstres hovedprioritet i forhandlingene med Høyre, FrP og KrF om statsbudsjettet for 2014, sier landsstyremedlem Per Magnus Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dobbeltspor til Halden innen 2025

jernbane

Venstre foreslår å øke bevilgningene til drift og vedlikehold av jernbane med 2 milliarder kroner og 150 millioner kroner til planlegging av blant annet dobbeltspor til Halden. I tillegg foreslår Venstre i budsjettet å opprette InterCity AS med ansvar for planlegging og utbygging av Østfoldbanen helt til svenskegrensen. Dette selskapet skal også ha mulighet til å utstede statsobligasjoner.

– Disse tre forslagene på jernbane vil gjøre det mulig å gjennomføre dobbeltspor helt til Sverige gjennom Østfold innen 2025, understreker Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Femårig lærerutdanning i Halden

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

de borgerlige partiene har ønsket femårig lærerutdanning for å heve kompetansen og statusen til læreryrket. Venstre foreslår at Oppland og Østfold får midler til å starte pilotprosjekter knyttet til dette. Det er stort behov for lærere innen realfag og fremmedspråk. Høgskolen i Østfold har nasjonalt ansvar for fremmedspråkopplæring og er derfor godt egnet for et slikt prosjekt.

– Østfold har også slitt over lang tid med lavt utdanningsnivå, så en satsing på lærerutdanning og skole i Østfold er naturlig å prioritere, sier Sandsmark.

Ruter kan ta over lokaltogene

Lokaltog ved Årnes stasjon

Venstre foreslår også at Ruter kan ta over innkjøpet av lokaltogtrafikk på Østlandet fra Samferdselsdepartementet. På den måten vil lokaltogene til Moss og Mysen/Rakkestad bli en del av det helhetlige kollektivsystemet for pendlere og beboere i Stor-Oslo. Når departementet bestemmer rutestruktur, fører det til manglende koordinert lokaltrafikk og jernbanetrafikk. Overfører du ansvaret til Ruter, vil det bli et bedre tilbud for passasjerene fordi Ruter vil ha en bedre koordinering.

– Flytter man dette ansvaret fra departementet til Ruter, vil kollektivpassasjerene vil få et billigere, mer effektivt og miljøvennlig tilbud, mener Sandsmark.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Jo Straube

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**