Mandagsmøte 11. november

Velkommen til mandagsmøte! Kvelden starter med besøk fra Torridal I.L. og Barnas Stasjon. Deretter diskuterer vi sakene til ukens møter i byutviklingsstyret og formannskapet, før vi avslutter med ei runde om regjeringens budsjettforslag og Venstres alternative budsjett. Møtet er åpent for alle! Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra Torridal I.L. kommer Nils Aurebekk, og fra Barnas stasjon kommer Arvid Solheim.

Saker til byutviklingsstyret:
– Bydelsmelding Mosby
– Søknad om etablering av veteranmonument
– Nodeviga museumshavn — etablering av aktivitetsbygg
– Arbeidsplan vei og veilys 2014
– Trafikksikkerhetsplan 2011-2014, evaluering pr. oktober 2013
– Støodden, detaljreguleringsplan. Offentlig ettersyn
– Louises vei 93, 36/202, reguleringsendring, sluttbehandling

Saker til formannskapet:
– Lovfesting av medvirkning for ungdom
– Høringsuttalelse til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek
– Planlegging av sykkelekspressveg
– Per Kokk – Lundskråga – klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

• Regjeringens budsjettforslag finner du her.
• Venstres alternative budsjettforslag finner du her.

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**