Statsbudsjettet er ikke vedtatt

I motsetning til de åtte foregående årene skal statsbudsjettet i år vedtas etter reelle forhandlinger i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den blåblå regjeringen har i åtte år forberedt seg på hva de skal gjøre annerledes dersom de kom i regjering. Fredag 8. november viste de hva de vil prioritere å endre først. For noen av oss ble det en overraskelse på godt og vondt, ut fra hva valgkamper og tidligere alternative budsjetter har vist.

Mange blåblå politikere trekker selvsagt fram de ting de er fornøyd med. Samtidig slår mange av dem fast at nå er det og det bestemt ut fra den blåblå regjeringens budsjettforslag.

Stortinget

Foto: Sesseng

Det er etter åtte år lett å glemme at det faktisk er Stortinget som vedtar statsbudsjettet. Det er ikke lenger slik at det er regjeringen som på forhånd har bestemt.

Nå skal den blåblå regjeringen forhandle fram et flertall på Stortinget, noe som helt sikkert vil føre til endringer. Mitt håp er at Venstre klarer å sikre et grønnere budsjett slik at skifte av regjering har medført en endring i riktig og blågrønn retning.

Sindre W. Mork
Leder for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**