Appell for lengeværende asylbarn

Lørdag 9.november var det en støttemarkering for lengeværende asylbarn i Tromsø sentrum. Leder i Tromsø Venstre, Irene Dahl, holdte appell. Appellen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


“Kjære medmennesker!

Takk for ny invitasjon til en viktig markering. For 10 måneder siden var det også vinter. En annen ting som er likt, er at vi da også hadde en markering her i byen for lengeværende asylbarn. Vi gir oss ikke!

Som jurist har en grunnleggende tro på rettssystemet vårt. Men når saker får preg av juristeri, eller prokuratorknep, hender det at jeg blir litt i tvil. Noen av disse sakene har kanskje tatt en slik vending? Det er klart at saksbehandling og vedtak er nødvendig. Men hvor mange vedtak, beslutninger, dommer og anker bør staten treffe overfor ett barn? I vår hørte vi at staten hadde trukket anken i Yalda sin sak. Mange av oss trodde det betydde at Yalda skulle få bli her hjemme i Tromsø. Men staten hadde ikke trukket anken, de hadde bare begjært at ankesaken skulle heves. Og i mellomtida truffet enda et vedtak — om utvisning.

Mens alle disse dokumentene skal produseres og bestemmes over av flere instanser, går tida. Barnets tid. Barnetid. Ei tid som ikke skal leves i frykt og etter hvert oppgitthet over neste dokument fra staten, men i glede og alle andre følelser som oppstår på skolen, på lekeplassen på fotballtrening og hjemme.

Alle skjønner at ikke alle barn i verden kan bo i Norge, eller Tromsø. Det er ikke det det handler om. Men for de barna som har vært i Norge i mange år, og ikke kjenner noe annet, så må det som kalles innvandringsregulerende hensyn vike til fordel for barnefaglige hensyn.

Ellers blir det slik at barn straffes for myndighetens ubesluttsomhet. Og straffen vokser år for år. Å utvise barn fra det eneste landet de noen gang har kjent og vokst opp i, er umoralsk. Det kan nok være at det er juridisk dekning for utvisning i en del av disse sakene, men det gjør ikke saken bedre. Og det er rettssystemet jeg nevnte i sted som nå må foreta en endring i mer human retning.

Jeg vil til slutt sitere professor i etikk, Trond Berg Eriksen, i Morgenbladet i går: «Moralen aktiveres gjennom anerkjennelsen av at de andre er hele personer.»”

Irene Dahl, leder Tromsø Venstre, Tromsø 09.11.13

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**