Er du en lesevenn?

Kommunestyrerepresentant Marie Fangel (V) leser hver uke med elever på barnetrinnet. Hun og Venstre oppfordrer flere til å bli en lesevenn og investere sin tid i å styrke leseopplæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lesevenn er en betegnelse på lokalt organiserte, frivillige prosjekter rundt i Norge hvor personer med tid og lyst lytter og leser med skolebarn, for å øke deres leselyst og -ferdigheter.

Marie Fangel sitter i kommunestyret for Venstre, og da hun hørte om prosjektene fikk hun straks lyst til å starte opp i Tromsø. Ideen fikk god gehør i Venstre. I fjor høst fikk vi kommunestyret med på å vedta at skolene i kommunen skal oppfordres til å starte opp med lesevenner. Etter det vi kjenner til er det bare Bjerkaker og Stakkevollan som har startet opp med dette, men begge skolene er glade for ordningen og ønsker seg flere lesevenner.

Marie begynte selv som lesevenn på sin nærmeste barneskole, Bjerkaker. Hun forteller om sin motivasjon for å starte som lesevenn og få prosjektet opp å gå i kommunen:

– Gode leseferdigheter er grunnleggende for å henge med i skoleløpet, og siden til å delta i og forstå samfunnet. For å bli god er det nødvendig å øve, da trengs det at noen som har tid til å lytte til barnet og etterpå reflektere over det de har lest, for å forsikre om at teksten blir forstått. Leseferdighetene i norsk skole er ikke gode nok, vi trenger å ta lesing på alvor og at flere tar seg tid til å lese med sine eller andres barn.

Ordningen slik den praktiseres her i Tromsø er fullstendig ubyråkratisk. De ukentlige avtalene gjøres mellom den frivillige lesevennen og læreren, og læreren plukker ut elevene som skal få ekstra lesetrening. Marie leser med to og to elever i 20 minutter, på sine to timer hver tirsdag rekker hun å lese med åtte elever. Elevene går på barnetrinnet.

Marie Fangel reklamerer entusiastisk for å melde seg frivillig:

– Det er veldig givende å bruke tiden sin på lesetrening med elevene. Jeg liker ideen om at lokalsamfunnet trår til og bidrar til læring, og så er det positivt med kontakt mellom de yngste og de eldste i samfunnet. Jeg synes selv at timene er trivelige, og oppfordrer alle leseglade og tålmodige voksne mennesker til å prøve seg som frivillig.

Hvis du ønsker å starte opp som lesevenn kan du kontakte din nærmeste barneskole og høre om de er interessert i å få til et samarbeid om dette. Bjerkaker skole og Stakkevollan skole har i media gitt uttrykk for at de ønsker seg flere lesevenner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**