Innlegg: Støodden – sett fra en Venstrepolitikers perspektiv

I dag har et enstemmig byutviklingsstyre sendt reguleringsplanen for Støodden på høring. Her kan du lese Solveig Nilsens (V) vurdering av saken. – Hvis man ikke får til gode løsninger, bør man heller ikke si ja til dette kontorbygget, skriver Nilsen i innlegget som også ligger på nettsidene til Fædrelandsvennen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den foreslåtte utbyggingen på Støodden utfordrer vedtatte planer for byutvikling. Samtidig er tilrettelegging for næringsutvikling en viktig jobb for oss som politikere. Vi ønsker selvsagt å legge til rette for NOV — men hvor går grensen for hva vi skal tillate?

Solveig Nilsen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Planen om kontorbygning til 2000 ansatte på Støodden går på tvers av vedtatt strategi der kontorvirksomheter skal etableres i sentrum og langs kollektivaksen. Beboerne i området har mange betenkeligheter, men er først og fremst bekymret for sikkerheten på veiene, både for biler, syklister og ikke minst skolebarn som skal ferdes i et område med sterk økning i trafikken. Også Trygg Trafikk har vært ute og kommentert at de planlagte forbedringer på infrastrukturen IKKE er gode nok til å gi trygge forhold.

Så gjelder dette altså en av kommunens viktigste bedrifter. I dag er de ansatte spredd på seks lokasjoner. Det er ikke slik at når NOV sier hopp, så skal vi spørre hvor høyt — men det må være hevet over enhver tvil at når NOV har ønsker eller behov, så skal vi være lutter øre. NOV har i dag 2300 ansatte. Det finnes 118 kommuner i Norge med færre innbyggere enn det er ansatte i NOV i Kristiansand. Bare for å sette størrelsen og viktigheten litt i perspektiv.

NOV er også en kompetansebedrift som trekker til seg høyt kvalifisert arbeidskraft. Ringvirkningene er store og omfatter et marked for underleverandører og verdiskapning i flere ledd, skatteinntekter til kommunen – og kunnskapsøkning og forskning, både i selskapet og i samarbeid med UiA. NODE-bedriftene bygger kunnskap og kompetanse i verdensklasse. En optimist vil tro og håpe at det er blant disse kloke hodene fremtidens miljøløsninger vil bli skapt!

Miljøaspektet i denne saken er meget utfordrende for Venstre. Venstre er et miljøparti, men vi er også et næringsparti. Likevel: Er det ikke urimelig at man snakker om å redusere bilbruken — og så godtar man 2000 arbeidsplasser uten tilfredsstillende bussdekning? Selv om man får bedre bussdekning til området, vil det være tungvint for mange å reise kollektivt på grunn av bussbytter. Legger man kontoret på Støodden, betyr det for mange at bilen blir det eneste alternativet.

Hva har ordføreren gjort for å tilrettelegge for NOV i sentrum? Hva kan kommunen tilby NOV for at det skal bli gunstigere for dem å komme til sentrum? Har leder av byutviklingsstyret engasjert seg for å få NOV-kontoret mer sentralt plassert? For Venstre ville en etablering i sentrum helt klart vært førstevalget: da kunne man få til gode bussløsninger for alle ansatte — og man kunne virkelig snakke om å redusere bilbruk.

Dersom man kan gå på tvers av kommuneplan, regionplan og fastlagte miljøretningslinjer for å legge til rette for denne bedriften, må det også være viktig nok til at kommunen forplikter seg, både økonomisk og med en tidsplan, til å gjennomføre tiltak som medfører at utbyggingen blir et løft for lokalbefolkningen—og ikke en belastning. Dersom dette ikke er mulig for kommunen, bør man ta dette inn som rekkefølgekrav for utbygger. Det blir rett og slett den kostnaden man må betale for å etablere seg på dette trafikkutfordrende stedet.

• Les også: Positive til NOVs gigantbygg (www.fvn.no)

Venstre sier ja til å legge saken ut på første gangs høring, men vi vil foreslå mer sykkelvei, mer konkrete tiltak på buss og andre tiltak for å begrense økt bilbruk. Hvis man ikke får til gode løsninger, bør man heller ikke si ja til dette kontorbygget.

Solveig Nilsen (V)
Medlem av byutviklingsstyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**