Liten vilje til å diskutere sykefravær

Stian Lund (V) ønsker å etablere en nærværskultur og redusere sykefravær i Risør kommune gjennom å utvikle tiltak, opparbeide kunnskap og sikre erfaringsoverføring i kommunal sektor. For å få økt fokus og politisk bevissthet om sykefraværet har han gjentatte ganger bedt om at Formannskapet skal få innsyn i det løpende kommunale sykefravær på enhetsnivå. Det får han ikke, og kaller det for ansvarsknusing fra det politiske flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Stian Lund mener det er et lederansvar å diskutere sykefraværet. Særlig når det som i Risør er høyt!

Stian Lund mener det er et lederansvar å diskutere sykefraværet. Særlig når det som i Risør er høyt!
Foto: Runar Nes

Iflg et oppslag i AAB var fraværet for Risør kommune i 1 kv 10,26 % og i 2.kv 8,7 %! I praksis vil enkelte enheter i realiteten har et sykefravær på +/- 20% og mye tyder på at enkelte enheter har høyt fravær over tid!

På landsplan var fraværet +/- 6,5 %. Risør kommune ville dermed ha mye å tjene på åpenhet om fravær. Når det politiske flertall er så redd for å diskutere sykefravær. Det er beklagelig både med tanke på kostnadene det innebærer, men også med tanke på de ansattes ve og vel.

Enhetene burde ikke være mindre enn at rapportering på fravær var en helt naturlig, åpen og uproblematisk lederoppgave. Formannskapet burde være åpne og klare på spørsmålene om sykefravær, sette klare mål og kreve tiltak fra lederne der hvor det var for høye fravær.

Det burde tjene alle, ikke minst kommunens ansatte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**