Blågrønt i statsbudsjettet

Østfold Venstre har grunn til å være fornøyd med å få sin førsteprioritet inn i statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Dobbeltspor

Foto: ?

Dobbeltspor på Østfoldbanen innen 2025 var Østfold Venstres høyeste prioritet i årets valgkamp. Midler til raskere planlegging av dobbeltsporet gjennom Østfold var da selvsagt også vår høyeste prioritet for Venstre i budsjettforhandlingene på Stortinget. Det er derfor grunn til å glede seg og være stolte over at vi nådde fram. Det er nå satt av penger til raskere planlegging av IC-strekningene som inkluderer dobbeltsporet på Østfoldbanen.

Det er grunn til å takke alle dere som stemte på Venstre ved valget. Et Venstre med innflytelse i Stortinget endrer politikken i en mer blågrønn retning. Venstre har fått tilslutning til gå gjennom skatte- og avgiftsystemet med mål om å gjøre det mer lønnsomt å være klima- og miljøvennlig. Hver og en av oss skal både kunne bidra til klimamålene og tjene på det, ved å velge riktig.

Miljøprofilen er en ting, sosialt ansvar er en annen. Den rødgrønne regjeringen foreslo å kutte i kommunenes penger til resurskrevende brukere og den blåblå regjeringen endret ikke det. Venstre og KrF har stoppet dette kuttet. Dermed er det mange kommuner som likevel kan opprettholde sitt tilbud uten å tape penger på det.

barnehagebarn

Foto: www.rodekors.no

De rødgrønne og de blåblå hadde også redusert tilskuddet til kommunene for hjelpetiltak til enslige asylbarn. Der fikk Venstre og KrF lagt tilbake penger slik at tiltakene til disse mindreårige som trenger oppfølging, ikke blir så svekket som det lå an til.

Et budsjett som er mer blågrønt er bedre enn et blåblått eller et rødgrønt. Dere som stemte Venstre i høst har allerede fått noe tilbake.

Sindre Westerlund Mork (V)
fylkesleder og landsstyremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**