Skepsis til å ta midler av drift til jubileumsbok

Spørsmål om å bruke 7 millioner kroner netto, etter stipulert salg på vel 2 millioner, ble i drøyeste laget for formannskapet. På spørsmål fra Stian Lund (V) bekreftet rådmannen at midlene måtte tas fra drift og ikke investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Jubileumsprosjekt tilo 10 millioner kroner henger i en tynn tråd

Jubileumsprosjekt tilo 10 millioner kroner henger i en tynn tråd
Foto: Jan Einar Henriksen

Viggo Larsen (H) fremmet forslag om at Historielaget burde spørres om å stå som utgiver av Jubileumsboka og at kommunen var villig til å stille med midler når budsjett og planer forelå.

Kulturkomiteens flertallsinnstilling ønsket på sin side å bevilge 100.000 kroner for så videre utdype forprosjekt før avgjørelse blir tatt og dette ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**