Skole, omsorg og folkehelse er prioritert i Frogn Venstres budsjettforslag

Vi kan ikke kutte ytterligere lærerstillinger nå, sa Venstres gruppeleder da han la frem Venstres forslag til budsjett for Frogn kommune i neste 4-årsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erik Lundeby

Frognskolen har gode resultater på ungdomstrinnet, men resultatene på barnetrinnet har flatet ut, og Venstre frykter at nedtapping av ressursene i skolen vil gi en dårligere skole.

Frogn kommune vil de neste årene investere betydelig i nye omsorgsbygg. Et nytt bygg på Ullerud vil gi nye sykehjemsplasser, og kommunen planlegger omsorgsboliger som vil gi flere et tilbud på riktig omsorgsnivå.

-Det er viktig at disse investeringen blir gjennomført, men også at vi holder kontroll på økonomien i prosjektene slik at vi får mest mulig for pengene, sier Lundeby.

Folkehelse blir et stadig viktigere tema, og det er viktig med tilbud som hele befolkningen kan benytte, enten de driver organisert idrett, trenger opptrening eller helserelaterte tilbud eller bare ønsker lavterskel-tilbud av helsebringende aktivitet.

Frognbadet

Foto: White arkitekter

-Seiersten idrettspark og bad er en viktig folkehelseinvestering, mener Venstre, som mener hele anlegget bør stå ferdig i 2017.

For å dekke inn investeringene og påplussingene på driften må det gjøres noen klare prioriteringer.

-Dessverre tror vi det er nødvendig å vente noen år med å bygge flerbrukshuset, sier Lundeby, og vi vil heller ikke legge mange millioner i å pusse opp rådhuset før vi har vurdert hvordan fremtidens løsning for kommunale kontorer bør være.

Venstre har også funnet rom på budsjettet for å fortsette støtten til skigruppa på samme nivå, og til å beholde to timers gratis parkering på Bankløkka. De ønsker heller ikke å pålegge brukerne av eldresenteret i Hospitalet å betale inngangspenger.

-Dette tilbudet til de eldre mobiliserer mye frivillig innsats til gjensidig glede og nytte, og dette må vi ta vare på, sier han om senteret som fikk Frogn Venstres miljøpris i 2012.

Venstre vil nå sondere med partiene som har samarbeidet om budsjettet de seneste årene.

-Vi har god erfaring med å lage budsjett med Høyre, Frp og Senterpartiet, sier Lundeby, som også synes det er positivt at Arbeiderpartiet stiller seg bak badeanlegget.

Last ned Venstres forslag til justeringer i rådmannens budsjett for Frogn 2014-2017 her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**